زیباتر و
بهتر زندگی کردن زوج ها

ادامه مطلب

 

 

 

 

 

  

۱) دوستت دارم ، نه به خاطر شخصیت تو، بلکه به خاطر شخصیتی که من در هنگام با تو بودن پیدا می کنم.

۲) هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث ریختن اشکهای تو نمی شود.

۳) اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

۴) دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.

۵) بدترین شکل دلتنگی برای کسی آنست که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.

۶) هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی چون هر کس امکان دارد عاشق لبخند تو شود.

زیباتر و
بهتر زندگی کردن زوج ها

 

۷) تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی ولی برای یک نفر تمام دنیا هستی.

8) هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران.

۹) شاید خدا خواسته است که بسیاری از افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را، به این صورت وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکرگزار باشی.

۱۰) به چیزی که گذشت غم مخور به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن.

۱۱) همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده است دوباره اعتماد نکنی.

۱۲) خود را به فردی بهتر تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.

۱۳) زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری

 

 

 

زیباتر و بهتر زندگی کردن زوج ها

 

 

 

 کلمات کليدي :
آموزشهمسرداری,مسائلجنسی,قبلازدواج,بعدازدواج,روابط,زناشویی,زندگی,عشقورزی,دختر,پسر,زن,مرد,روابطعاشقانه,شوهر,عاطفی,عشقی,زندگیبهتر,زو

 

برچسب‌هابرچسب ها: 0 ,